UAE Visa Application Centre

Thailand

นโยบายความเป็นส่วนตัว


TT Services International Broker LLC เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริการของ บริษัท ทีที (TT บริการ) และมีการหดตัวของสายการบินเอทิฮัดเพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการขอวีซ่าสำหรับผู้โดยสารของสายการบินเอทิฮัดที่กำหนดให้การขอวีซ่าไปยังประเทศอาหรับเอมิเรต

บริการทีทีอินเตอร์เนชั่นแนลบริการนายหน้า LLC ของมีจำนวน จำกัด การเก็บรวบรวมข้อมูลการขอวีซ่าการยื่นขอวีซ่าให้แก่รัฐบาลของอาบูดาบี (รัฐบาล) ที่ให้คำปรึกษาและผลของการยื่นขอวีซ่าที่

นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธี TT บริการเก็บรวบรวมใช้ร้านค้าและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ใช้สำหรับการขอวีซ่าผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าหรือเมื่อบังคับออนไลน์

TT บริการจะทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลข้อมูลเมื่อประมวลผลการใช้งานในนามของลูกค้า

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
TT บริการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครขอวีซ่าตามที่รัฐบาลบังคับใช้สำหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินการยื่นขอวีซ่าของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจรวมถึงชื่อวันเดือนปีเกิด, รายละเอียดหนังสือเดินทาง, ชีวภาพ, รูปถ่าย, ที่อยู่และรายละเอียดการติดต่อสถานภาพสมรสบันทึกคดีอาญารายละเอียดการศึกษาและเอกสารสนับสนุน (ต่อไปนี้ "ข้อมูลส่วนตัว")

ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจจะถูกเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยโดยบริการทีทีเพื่อความสะดวกในการประมวลผลของการยื่นขอวีซ่าของคุณตอบแบบสอบถามจากคุณและการชำระเงินการประมวลผลของค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือการเพิ่มมูลค่าการให้บริการโดยบริการ TT

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เว้นแต่จะได้มีที่นี้ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณอาจถูกโอนไปและเก็บไว้ที่ปลายทางนอกอาณาเขตในการที่คุณจะใช้สำหรับการขอวีซ่าของคุณ (ซึ่งต่อไปนี้ว่า "การยื่นขอวีซ่าดินแดน")

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกประมวลผลโดยพนักงานปฏิบัติการนอกอาณาเขตการยื่นขอวีซ่าที่ทำงานให้บริการ TT หรือสำหรับหนึ่งในซัพพลายเออร์ของเรา พนักงานดังกล่าวอาจมีส่วนร่วมในหมู่สิ่งอื่น ๆ ที่อำนวยความสะดวกในการยื่นขอวีซ่าของคุณ, การประมวลผลของรายละเอียดการชำระเงินของคุณและการให้บริการสนับสนุน

TT บริการจะใช้ขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้กับเราจะถูกเข้ารหัสและเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์เชื่อถือได้ของเรา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
TT บริการจะไม่เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยกเว้นตามความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการยื่นขอวีซ่าและบริการที่เกี่ยวข้องใด ๆ และการปฏิบัติตามพันธกรณีของตนและยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นด้านล่าง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเปิดเผยต่อรัฐบาลที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลแอพลิเคชันของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจถูกเก็บรักษาไว้โดยสถานทูต / สถานกงสุล / ทูตภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาแยกจากกัน

TT บริการอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพนักงานตัวแทนของพวกเขาและผู้แทนสำหรับวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คุณมีบริการที่คุณร้องขอ ตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีส่วนร่วมให้บริการของบุคคลที่สามเพื่อให้:

  • •การประมวลผลการชำระเงินและการบริการที่เกี่ยวข้อง


  • •บริการเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการแจ้งเตือนทาง SMS, การจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาระบบการบำรุงรักษาและเว็บโฮสติ้ง


เหล่านี้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่มีให้กับข้อมูลดังกล่าวที่พวกเขาต้องทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของพวกเขาและจะไม่อนุญาตให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง

TT บริการอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลพิจารณาคดีตามกฎหมายหรือตามกฎหมายตามกฎหมายหรือกฎระเบียบขั้นตอนอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ในการให้บริการทีทีหรือจะใช้สิทธิตามกฎหมายหรือป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมายการสืบสวนทางอาญาเรื่องการพิจารณาคดีหรือ ในการป้องกันการสืบสวนตรวจสอบการดำเนินคดีของกิจกรรมทางอาญาหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ

การเก็บรักษาและการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล:
TT บริการไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณถาวร ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจับด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในระบบของเราจะถูกเก็บไว้ไม่เกินหกเดือนหรือตามที่ลูกค้า ข้อมูลที่ จำกัด เช่นคุณอาจจะเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายการรายงานทางการเงินในท้องถิ่น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์จะถูกทำลายโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารใด ๆ ที่คัดลอกยากที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเก็บรักษาไว้โดยบริการทีทีถูกหั่นปลอดภัย

ยินยอมที่จะนโยบาย
โดยส่งใบสมัครขอวีซ่าของท่านรวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และจะมีการยินยอมให้มีการใช้การถ่ายโอนการประมวลผลการจัดเก็บและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
TT บริการในดุลยพินิจของตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขยกเลิกหรือเพิกถอนใดหรือทั้งหมดของข้อตกลงและเงื่อนไขที่กล่าวถึงนี้ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นคุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นและเมื่อคุณส่งใบสมัคร

ติดต่อเรา
สำหรับคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้หรือสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ privacy@ttsvisas.com