UAE Visa Application Centre

Thailand

TTS Care - TTS Collection Centres in UAEทำไมต้องใช้บริการทีทีเอส แคร์?

"ทีทีเอสเซอร์วิชยึดมั่นในการให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุด พวกเราตรวจสอบ และเข้าใจความต้องการของลูกค้าในยื่นขอวีซ่า และทำให้แน่ใจว่ากระบวนการถูกปรับให้ตรงตามความต้องการที่หลากหลาย วิธีการของเราได้รวมเอานวัตกรรม ความยืดหยุ่น และแรงขับเคลื่อนในการที่จะทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าเราอย่างแท้จริง และไม่เคยประนีประนอมกับการรักษาความปลอดภัยที่เป็นผู้นำทางอุตสาหกรรม และธรรมเนียมปฏิบัติทางราชการ พวกเรามีกระบวนการดำเนินการที่รวดเร็ว โดยพวกเรามีการอัพเดต และปรับปรุงกระบวนการดำเนินการอยู่ตลอดเวลา "

เพื่อให้การบริการอยู่ในระดับที่ดีที่สุดอยู่เสมอ พวกเราอยากได้ยินคำติชมของท่าน โปรดบอกพวกเราว่ามีส่วนไหนที่พวกเราสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น

กรุณาคลิ๊กที่นี่เพื่อแจ้งเราเกี่ยวกับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของท่าน .